Muurschilderingen

Project Achterkanten Winkeldijken (Muurschilderingen)

Vanuit het college en de raad is het verzoek gekomen om een daadwerkelijke projectmatige aanpak van de achterkanten winkeldijk op te stellen. De werkgroep vastgoed van het centrummanagement heeft zich hierover gebogen en komt met het volgende plan. Op hoofdlijnen is deze aanpak ook met de verschillende fractievoorzitters afgestemd.

Probleem

De ‘achterkanten’ van winkeldijken hebben een slechte uitstraling en hebben derhalve een negatieve invloed op bezoekers en mogelijke bezoekers van het centrum van Oud-Beijerland. Voorbij rijdende bezoekers in Oud-Beijerland worden eerder afgeschrokken door deze uitstraling. Dit heeft enkele redenen zoals ook geschetst in de analyse door RoosRos. Veel panden hebben dichtgetimmerde ramen, onderhoud is niet overal even goed bijgehouden en bovendien veel gesloten of ook wel blinde muren. Dit geeft een onaangenaam gevoel. Hoewel er ook behoorlijk wat panden rijk gedetailleerd zijn en een mooie architectuur hebben, komt dit nog nauwelijks tot uiting. Op dit moment sluit de uitstraling niet aan bij de uitstraling en het gevoel dat de rest van het centrum zoals o.a. de winkeldijken, het marktplein en de Voorstraten ons geeft.

Doel

Het doel is een zichtbare verbetering van de beeldkwaliteit van de achterzijde winkeldijken. Dit om de achterkanten een uitstraling te geven die aansluit bij de rest van het centrum. En waardoor voorbijgangers worden uitgenodigd om ons centrum daadwerkelijk te bezoeken.

Wat gaan we doen

Samen met de architect is een totaalbeeld in kaart gebracht wat de huidige status is en waar het bij 100% doorvoeringen van verbeteringen naartoe zou kunnen en moeten gaan. Per pand is bekeken welke realistisch haalbare verbeteringen er toegepast moeten worden, rekening houdend met het totaalbeeld. Op deze manier ontstaat er ook een beeld over de gehele verbetering en meerwaarde. Bij de analyse is gelet op haalbaarheid, samenhang en significante verbeteringen. Door het van te voren bepalen van welke panden welke maatregelen nodig hebben, ontstaat er een totaalplan waarmee we een significant verschil kunnen maken in de beeldkwaliteit van ons centrum. Een heel belangrijk onderdeel hiervan zijn muurschilderingen (murals) aanbrengen op 'blinde' muren, dat zijn muren waar heel weinig tot geen ramen in zetten. Deze muren hebben een blokkerend effect en zijn beeld bepalend voor de achterkanten van de dijken. Op deze pagina geven informatie over de stand van zaken en achtergrond van deze muurschilderingen. 

De muurschilderingen zullen worden aangebracht door kunstenaars die zowel nationaal als internationaal gewaardeerd worden voor hun werk met muurschilderingen. Muurschilderingen of murals komen voort uit streetart. Wij vinden de term streetart niet de dekking laden voor deze kunstwerken. De muurschilderingen die op deze muren komen worden in opdracht gemaakt. Ze hebben een doel en er wordt in samenwerking met de kunstenaars gekeken hoe deze ontwerpen eruit moeten komen te zien. De kunstenaars krijgen dus niet volledig de vrije hand. Wij zijn van mening dat deze beeldbepalende muren moeten worden beschilderd met muurschilderingen die aansluiten bij de dan van Oud-Beijerland en ons centrum. 

In november van 2016 verwachten wij dat de eerste muurschildering is gerealiseerd. De kunstenaars Super A (Stefan Thelen uit Goes) en ZenkOne (Robin Nas uit Breda) zullen deze muurschildering maken. Stefan en Robin hebben samen of alleen muurschilderingen gemaakt in o.a. Berlijn, Genk, Hasselt, Oslo, Helsinki, Luxemburg, Antwerpen, Goes, Eindhoven, Amsterdam en noem maar op. Kunstenaars die vrij werk maken, maar ook vaak in opdracht zoals in dit geval. 

Op deze pagina zullen wij de ontwikkelingen laten zien met betrekking tot de muurschilderingen op de achterkanten van enkele panden aan de winkeldijken.

Resultaat eerste muurschildering (mural) op Oostdijk 49 (Bristol pand)

Muurschildering


Muurschildering 2


Muurschildering 3


Muurschildering 4


Muurschildering 5


Onderwerp: Geschiedenis Oud-Beijerland/Scheepmakershaven. Terug te zien is de stichter van Oud-Beijerland Lamoraal van Egmont, de molen die op de Molendijk stond, scheepmakers, haven, de oude stoomtram die op de Oostdijk te vinden was. 

Kunstenaars: Super A (Stefan Thelen) en ZenkOne (Robin Nas)