Voorwaarden cadeaupas

​Voorwaarden cadeaupas:

Door gebruik te maken van een Oud-Beijerland Centrum cadeaubon aanvaardt u deze cadeaupas voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Oud-Beijerland Centrum uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht door de stichting Centrummanagement en de door stichting

Centrummanagement aangewezen derde partijen.

2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan stichting Centrummanagement te worden verstrekt. De winkelier behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubon.

4. Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar bij winkels die vermeld staan als deelnemer op www.oudbeijerlandcentrum.nl.

5. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden, behalve als anders wordt overeengekomen met de ondernemer.

6. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

7. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil direct betaald te worden in de desbetreffende winkel.

8. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

10. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

11. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

12. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen per e-mail. Oud- Beijerland Centrum zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.